همکاری با آموزشگاه

book reportwww.essayonlineservice.org

آموزشگاه زبان نشر از افراد واجد شرایط ذیل جهت تدریس در  آموزشگاه دعوت به همکاری می نماید:

1-   مدرسینی که سابقه تدریس در دانشگاه ها و یا آموزشگاه های معتبر را دارند.

2-   افرادی که دوره  DELTA . CELTA . TTC را با موفقیت سپری نموده اند.

3-   افرادی که دارای مدرک معتبر FCE . CAE . TOEFL . IELTS  می باشند.

4-   دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه (رشته های مرتبط یا غیر مرتبط) که در سطح Advanced هستند.

شرایط همکاری

        –  شخص متقاضی در ابتدا می بایست Application Form را بصورت اینترنتی (از طریق سایت) و یا حضوری (مراجعه به  آموزشگاه) ارائه نماید.

        –  رزومه افراد در مرحله اول بررسی، سپس فرد جهت مصاحبه  دعوت خواهد شد.

         –  قبل از شروع همکاری 10 ساعت Workshop (رایگان) جهت آشنایی با متد های آموزشی آموزشگاه زبان نشر برگزار خواهد شد.

         نکات

   –  افرادی که روزمه خود را همراه فرم ارائه و یا ارسال ننمایند تحت هیچ شرایطی پذیرفته نخواهند شد.

  –  افرادی که دوره TTC را با موفقیت سپری کنند استخدام خواهند شد.

  –  مدرس باید مدارک خود را که شامل: دو قطعه عکس، کپی شناسنامه و کارت ملی، مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی و گواهی سابقه کار معتبر   (در صورت سابقه تدریس) می باشد، در اولین جلسه Workshop ارائه نماید.