Daily Archives: می 9, 2017

آئین نامه انضباطی

زبان آموزان گرامی!

مدیریت و کارکنان آموزشگاه زبان نشر همواره به دنبال ارائه بالاترین استانداردهای آموزشی به شما عزیزان و ایجاد نظم و انضباط هرچه بیشتر هستند، لذا استدعا داریم ضمن مطالعه و رعایت دقیق موارد ذیل، ما را در این امر مهم یاری نمایید:

استرداد شهریه

استرداد شهریه

استرداد به معنای پس دادن و یا برگرداندن شهریه زبان آموز ثبت نام شده می باشدکه تحت شرایط خاص انجام می گیرد لذا زبانکده نشر از معدود آموزشگاههایی می باشد که در صورت احراز شرایط فوق بدون کسر هیچگونه مبلغی بعنوان جریمه ،قبل از شروع کلاس کل شهریه را مسترد می نماید.استرداد زبان آموز تا 24 ساعت قبل از شروع ترم با ارائه قبض ثبت نام امکان پذیر می باشد.در غیر این صورت پس از شرکت در کلاس شهریه زبان آموز به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

با تشکر مدیریت آموزشگاه نشر اهواز