Monthly Archives: جولای 2017

نکات آموزشی یادگیری مکالمه

یادگیری مکالمه با استفاده از جمله ها و عبارات ساده 

– افزایش  روز افزون مهارت های شنیداری.

– افزایش روز افزون و تدریجی درک مطالب زبان دوم.