Monthly Archives: سپتامبر 2018

آزمون E P T  چیست ؟

آزمون E P T  چیست ؟

آزمون E P T توسط دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود و تمامی دانشجویان دکتری باید تا قبل از شرکت در امتحان جامع , نمره آزمون E P T یا دیگر آزمون ها را به دانشگاه ارایه نمایند. شرکت در این آزمون محدودیتی ندارد و هر فرد می تواند تا زمان رسیدن به نمره مناسب در این آزمون شرکت نماید.

آزمون E P T را می توان با آزمون بین المللی تافل ( TOEF PBT) مقایسه نمود و تنها تفاوت آن این است که بخش شنیداری ونگارشی ندارد.

آزمون E P T , شامل 100 سوال می باشد که 140 دقیقه زمان برای پاسخگویی در نظر گرفته شده است .این 100 سوال به سه بخش زیر تقسیم می گردد:

بخش واژگان : 20 سوال (عمدتا به صورت پیدا کردن مترادف کلمات داده شده)

بخش گرامر: 40 سوال (چهار گزینه ای و تحلیل خط)

بخش درک مطلب : 40 سوال (شامل چهار درک مطلب)

قابل ذکر است که این آزمون ,نمره منفی ندارد.و حد نصاب قبول در آن نمره 50 می باشد.