Category Archives: معرفی کتاب

Dictionary of Languages

Dictionary of Languages: The Definitive Reference to More than 400 Languages

تقریبا چه تعداد از زبانها، گروه زبان بانتو را در آفریقای مرکزی و جنوبی تشکیل می‌دهد؟ نام زبانی که در هاوایی توسط حدود دو هزار نفر صحبت می‌شود چیست؟ کدام زبان اروپای غربی در ارتباط با دیگر زبانهای هم‌خانواده‌اش در جهان شناخته شده نیست و توسط زبانشناسان به عنوان یکی از سخت‌ترین زبانها جهت یادگیری در نظر گرفته شده است؟
اینها تنها تعدادی از سوال‌هایی است که دوستداران زبان، زبانشناسان و پژوهشگران می‌توانند پاسخ آن را در کتاب فرهنگ لغت زبانها بیابند.

منبع :سایت شهرک کتاب الکترونیک

9780231115698

 

 

کتاب استراتژی‌های برای آزمون تافل

king_and_Writing_Strategies_for_the_TOEFL_iBT

                        استراتژی‌های برای آزمون تافل

of 9781889057583_Speaking_and_Writing_Strategies_for_the_TOEFL_iBT

کتاب های موجود درآموزشگاه