Tag Archives: مکالمه#فشرده#مکالمه فشرده#زبان انگلیسی#آموزش مکالمه#

نقش گرامر در یادگیری

گرامر

گرامر در یادگیری زبان به دو بخش تقسیم می شود:

  1. آموزش و تمرین ساختارهای گرامری 2. پاسخ به نوشته های دانش آموزان و تصحیح کردن اشتباهات آنها زیرا : یادگیری گرامر به زبان آموز فرصت تشخیص اجزا جمله را میدهد و باعث یادگیری مفاهیم می شود، همچنین زبان آموز را به توجه دقیق به اشتباهات و یافتن نکات کلیدی و اصلی وادار می کند. با استفاده از گرامر ، زبان آموز در می یابد که چگونه عملکردهای گرامری بعنوان یک بخش لازم و مکمل زبانی است و وی را برای دستیابی به اهداف خاص همچون ارتباط با اطلاعات دریافت شده تشویق کرده و تمرکز بیشتری بر درک مطلب و دانسته های زبان را باعث میشود. از بر بودن دستورات گرامری به یادگیری کمک نمی کند بلکه به کارگیری گرامر با تمرین زیاد در ارتباط می باشد و سبب یادگیری ناخودآگاه بسیاری از اجزا جمله در طول زمان می شود.

مکالمه فشرده

دوره مکالمه فشرده تمرکز ویژه ای نسبت به  دو مهارت شنیداری و گفتاری (listening & speaking ) دارد که سبب می شود زبان آموز در طی مدت زمان کوتاهی مهارت مورد نیاز را به دست آورده و در جلسات اولیه تغییرات لازم را احساس نماید.در طی این دوره ، جملات کلیدی و کاربردی مورد نیاز آموزش داده شده و با شبیه سازی موقعیت های مختلف روزمره در جلسات آموزشی تمرین می شوند.